วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ ท่านต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วย นางสาวพีร์ภากรณณ์ เนียมใย กงสุลฝ่ายชุมชน และนายตรีโรจน์ รัตน์เถลิงศักดิ์ ผู้ช่วยกงสุลฝ่ายชุมชน ได้ให้เกียรติมามอบใบเกียรติคุณ แด่ท่านผู้ที่มีอุปการคุณมีจิตอาสาช่วยเหลือวัดพุทธานุสรณ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ที่เข้าร่วมประกวดความสามารถใน “โครงการรู้รักษ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565”  จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส รวมทั้งสิ้น 31 คน ในงานนี้มีคณะกรรมการโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ต่างชื่นชมและยินดีที่นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และส่งเสริมให้เข้าใจในวัฒนธรรมไทยอีกด้วย