วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ วัดซานฟรานธัมมาราม เมืองซานฟรานซิสโก ท่านต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วย นางสาวพีร์ภากรณณ์ เนียมใย กงสุลฝ่ายชุมชน และนายตรีโรจน์ รัตน์เถลิงศักดิ์ ผู้ช่วยกงสุลฝ่ายชุมชน ได้ร่วมถวายสังฆทานแด่พระครูปลัด อานันทปัญโญ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ทั้งนี้ท่านยังให้เกียรติ มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนวัดซานฟรานธัมมาราม ที่เข้าร่วมการประกวดความสามารถด้านภาษาไทย ใน “โครงการรู้รักษ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565”  จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส