วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานเทศน์มหาชาติพระเวสสันดร 13 กัณฑ์ (เทศน์วันเดียวจบ) ได้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังเทศน์และร่วมเป็นเจ้าภาพในแต่ละกัณฑ์เทศน์ทั้งหมด 13 กัน โดยเริ่มการเทศน์ตั้งแต่เวลา 12:30 - 17:00 น. ทั้งนี้คณะครูอาสาวัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ ได้นำนักเรียนขึ้นสวดมนต์ในช่วงเช้าโดยได้รับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิเทศน์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสและผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่นักเรียน ในช่วงกลางวันได้นำนักเรียนเข้าร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล เป็นการได้รับความรู้และได้ทำบุญอีกด้วย