วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมารามนครชิคาโก จัดพิธีไหว้ครูและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2565 โดยมีพระครูศรีภาวนาวิเทศ วิ.ดร. (บุญชู ฐิตปุญโญ) เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นักเรียนได้กล่าวบทไหว้ครู พร้อมทั้งส่งตัวแทนแต่ละลำดับชั้นนำพานดอกไม้เข้ากราบครู  จากนั้นพระมหาณรงค์ฤทธิ์ เกษมจิต ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมารามนครชิคาโก ได้ให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี