วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ.2565 วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ได้จัดการอบรมพระอุปัชฌาย์ ฝึกฝนพระอุปัชฌาย์รุ่นใหม่ เพื่อที่จะสามารถให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรผู้ประสงค์จะบวชในประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้จัดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 29/2565 (การประชุมเจ้าอาวาสประจำปี) จัดขึ้นเพื่อบอกแจ้งข่าวสารและแนวทางการพัฒนาวัดในกลุ่มสมัชชาฯในด้านต่างๆ

 

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้จัดพิธีทักษิณานุปทาน วันพระธรรมทูตรำลึก เพื่อรำลึกถึงพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ล่วงลับ โดยมีการทำบุญอุทิศแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น

 

ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพระราชธรรมวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานในพิธี

 

ในงานนี้คณะครูอาสาได้จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกให้แด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ตลอดทั้งช่วงระยะเวลาการจัดงาน