วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 วัดพุทธานุสรณ์ ได้จัดงานเทศน์มหาชาติและทำบุญประเพณีสารทไทย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมทำบุญให้แก่บรรพบุรุษและร่วมบุญติดต้นกัณฑ์เทศน์ ภายในงานพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และร่วมฟังเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจากพระครูรัตนปัญญาวิเทศ (กุ๊กไก่) วัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมาร์ และพระมหาวีระชัย ปญฺญาภิภู วัดชาวพุทธ เมืองซานเบอร์นาร์ดิโน รัฐแคลิฟอร์เนีย เทศน์แหล่ภาคกลางและภาคอีสาน ในงานนี้คณะครูอาสาวัดพุทธานุสรณ์ได้จัดการแสดงชุดวาดฟ้อนอำนวยพร เป็นการฟ้อนทางภาคอีสานของไทย ใช้อวยชัยให้พร และจัดแสดงดนตรีไทยประกอบการเทศน์แหล่ สร้างความอิ่มเอมใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก