วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะครูอาสาประจำปีได้เข้ากราบนมัสการคณะสงฆ์ จากนั้นทำพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และถวายธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คู่มือการอบรมและแผ่นซีดี แด่คณะพระสงฆ์ วัดวชิรธรรมปทีป (ลองไอซ์แลนด์) จากนั้นคณะครูอาสาภาคฤดูร้อนได้ทำพิธีขอขมาและกราบลาคณะสงฆ์ วัดวชิรธรรมปทีป