วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 นายพรรษรัฐ โชติกเดชาณรงค์ ได้ทำพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ มอบจิตเป็นครูอาสา พร้อมทั้งถวายธงธรรมจักร ธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คู่มือการอบรมและแผ่นซีดี แด่คณะพระสงฆ์ วัดซานฟรานธัมมาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา