วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนภาคฤดูร้อนและจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยโรงเรียนภาคฤดูร้อนได้เปิดการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 การเรียนการสอนประกอบไปด้วย วิชาภาษาไทย วิชาดนตรีไทย วิชานาฏศิลป์ไทย และวิชากิจกรรม มีนักเรียนทั้งหมด 28 คน

ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณนาฏนภางค์  ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกมาเป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตรและรางวัลต่างๆให้แก่นักเรียน จากนั้นเป็นกิจกรรมวันแม่ ซึ่งประกอบด้วย พิธีกราบแม่ ตัวแทนแม่กล่าวความในใจ และจบท้ายด้วยการร่วมกันร้องเพลงใครหนอ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความอบอุ่น นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี