เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสุทธาวาสริเวอร์ไซด์ ได้จัดกิจกรรม กีฬาสี มาในธีม "เล่นมันส์ เรียนสนุก พร้อมเรียนรู้การละเล่นของไทย" โดย มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 11 คน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะกรรมการ และพระสงฆ์เป็นอย่างดี จึงทำให้กิจกรรมออกมาสนุกและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้...

1 แก้วสลับสี

2 ตัวละครเล่านิทาน

3 ลิงชิงบอล

4 เทน้ำหาตัวอักษร

5 กินวิบาก

6 วอลเลย์บอลลูกโป่งน้ำ

7 กอล์ฟมะเขือ(แตงกวา)

โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสีเขียวและสีส้ม

โดยสีที่ชนะในกิจกรรมได้แก่สีเขียว

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทางหลวงพ่อพระวิเทศธรรมคุณ หลวงพ่อวัดสุทธาวาส ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของกิจกรรมของโรงเรียน คอยให้คำแนะนำและอนุญาตให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา