วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี ทั้ง 3 คน ได้เข้ากราบนมัสการ และกล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์ มอบจิตเป็นครูอาสา กับพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ โบสถ์วัดพุทธานุสรณ์ ก่อนที่ครูอาสาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป