วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี ได้เดินทางถึง นครชิคาโก รัฐอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อย และได้ทำพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ มอบจิตเป็นครูอาสา กับคณะพระสงฆ์ วัดธัมมาราม ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่  5 กันยายน พ.ศ. 2565 

คณะครูอาสาทั้ง 3 คน มีดังนี้

1. นางสาววรรณกานต์ ชุติกานนท์ ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาไทย

2. นางสาวภัทชริตา พานแก้ว ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาดนตรีไทย

3. นางสาวขวัญศิริ จันทาสูงเนิน ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชานาฏศิลป์ไทย