คณะพระสงฆ์ นำโดยท่านพระครูกมลธรรมวุฒิ (พระอาจารย์เคน) คณะกรรมการ และตัวแทนญาติโยมวัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน เดินทางไปยังสนามบิน George Bush Intercontinental Airport เพื่อส่งคณะครูอาสา ประจำปีการศึกษา 2564 กลับประเทศไทย

 

ขออนุโมทนาชื่นชมครูอาสาทั้ง 3 คน ได้แก่

  1. นางสาวจิรประภา สิ้นภัย (ครูชมพู่)
  2. นางสาววณิชศรา เรืองแก้ว (ครูมิ้ว)
  3. นายศิริมงคล คุณมาก (ครูเจเจ)

ในตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ที่ได้ให้ความรู้แก่เด็กๆ ชาวฮิวส์ตันและได้ขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานต่างๆ ของทางวัดอย่างแข็งขัน ขอตั้งความปรารถนาดี อำนวยอวยพรให้ครูทั้งสาม จงประสบแต่ความเจริญในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป

 

ข้อมูลจาก : เพจโรงเรียนพุทธศาสนาวัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน