เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีพระวิเทศกิตติคุณ ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส รวมทั้งกรรมการวัด ครูอาสาท้องถิ่น คณะครูอาสาจากประเทศไทยในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเปิด

       ทั้งนี้คณะครูอาสาในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้แสดงความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์ในพิธีเปิดและจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและรับผูกข้อมือจากพระวิเทศธรรมวงศ์ ตลอดจนได้ผูกข้อมือให้แก่นักเรียนที่มาสมัครเรียนอีกด้วย