แจ้งข่าวสำหรับผู้ปกครอง...โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) กำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ดำเนินการสอนโดยคณะครูอาสาท้องถิ่น และครูอาสาจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 6 คน (ดังภาพ) ซึ่งได้สัมภาษณ์ผ่านวีซ่าเรียบร้อยแล้ว โดยจะเดินทางถึงวัดไทยฯ วันที่ 21 สิงหาคมนี้ ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป