วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.30 น - 15.30 น วัดสุทธาวาส ได้จัดงานพิธียกช่อฟ้า รัตนอุโบสถศาลาทิศพระอานนท์ พิธีมุฑิตาพระสอบได้เปรียญธรรม พิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส และงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนีพันปีหลวง จัดโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ร่วมกับวัดสุทธาวาส โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย และมีอาหารโรงทานแจกฟรีไม่น้อยกว่า 20 ร้าน และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งหมด 11 คน และมีนักเรียนภาคฤดูร้อนอีก 5 คน เข้ารับสัมฤทธิบัตร ยังมีพิธีวันแม่ให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึก ความรักต่อคุณแม่ อีกทั้งยังมีการแสดงสุดยิ่งใหญ่ คือชุด ฟ้อนขันดอก ได้รับความชื่นชมจากผู้มาร่วมงานมากมาย