วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนวัดซานฟรานธัมมาราม ได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ในภาคการศึกษา Fall Spring Summer ได้รับเกียรติจากพระครูปลัด อานนฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดซานฟรานธัมมาราม มาเป็นประทานในพิธี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากผู้ปกครองและผู้ที่ได้มาร่วมงาน กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงดนตรีไทย ได้เก่ เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ เพลงtwinkle twinkle little star เพลงต้นวรเชษฐ์ เพลงเขมรพายเรือ เพลงตารีกีปัส เพลงชวา เพลงHave you ever seen the rain และเพลง Medley เพลงสวัสดี เพลงจับปูดำ เพลงช้าง เพลงแมงมุม เพลงเต่า นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย เพลงรำวงมาตรฐาน และเพลงตารีกีปัส การแสดงในครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมจากผู้มาร่วมงานอย่างมากมาย