วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธัมมาราม ได้จัดกิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียน และครูอาสาสมัคร รวมทั้งจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันแม่แห่งชาติ โดยรองกงสุลใหญ่ได้เป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนและครูอาสาสมัคร  รวมทั้งได้ร่วมงานขอบคุณอำลาครูอาสาสมัครทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับลูกหลานเยาวชนไทยในนครชิคาโกและบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างดีตลอดโครงการ