วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณครูสิรินญา พิบูลย์ศักดิ์กุล (ครูไอซ์) คุณคุณครูปรมาพร แสงธุธา (ครูขนม) และคุณครูศศิษยนันท์ รัตนภพ (ครูลูกหมี) นำนักเรียนและผู้ปกครองภาคฤดูร้อน โรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตย์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกาที่มีเชื้อสายไทย และชาวต่างชาติที่มีความสนใจในความเป็นไทย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงาม ฝึกปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชนของวัด โดยภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 8 รูป กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมสวดมนต์ในโบสถ์ และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีนักเรียนภาคฤดูร้อนเข้าร่วมแล้ว ยังมีพุทธศาสนิกชนชาวชิคาโกเข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย นับว่าเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความครึกครื้นและได้รับบุญกันอย่างอิ่มเอมใจ ณ วัดวชิรธรรมปทีป Long Island., New York