วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ครูอาสาวัดพุทธานุสรณ์ วัดซานฟรานธัมมาราม และสภาวัฒนธรรมไทย แห่งเมือง Fremon ร่วมกันจัดการแสดงดนตรี และนาฏศิลป์เนื่องในงาน Asian Festival ที่วัด Vatta Buddha Jayanti เมือง Fairbanks Alaska มีการแสดงทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ ฟ้อนขันดอก ระบำศรีวิชัย รำเอิ้นขวัญ รำโนรา ระบำต้นวรเชษฐ์ และการแสดงประกอบเพลงสงกรานต์บ้านเรา ภายในงานเต็มไปด้วยพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ใน Alaska ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและดูแลครูอาสาเป็นอย่างดี