วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวี มณีเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ที่เดินทางมาประเมินการเรียนการสอนของครูอาสา ประจำการ 1 ปี ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆให้กับผู้ปกครองนักเรียน ที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส ทั้งนี้ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส ได้ให้พร และมอบพระสีวลีของวัดสุทธาวาสไว้เป็นที่ระลึก ในการมาครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณครูวิภาวี มณีเนตร อีกครั้ง ที่ได้มาแวะเยี่ยมเยือนวัดสุทธาวาสและคุณครูอาสาประจำการ 1 ปี