วันที่ 10 เมษายน พ.ศ 2565 ครูอาสาร่วมกับนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธาวาส จัดการแสดง ชุด เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด ย้อนวันวานสงกรานต์วิถีไทย ทำบุญปีใหม่ขนทรายเข้าวัด และจัดซุ้มจับของขวัญมากมาย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่าล้นหลาม