วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2565 วัดธัมมาราม นครชิคาโกได้จัดงานสงกรานต์ขึ้น โดยมีคุณสมศักดิ์-คุณพูนมนัส ตันติพัฒนานันท์ นายกสมาคมชาวเหนือแห่งรัฐอิลินอยส์ เป็นประธานจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล และท่านกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก นายพิษณุ โสภณ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยภายในงานประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์พร้อมต้นผ้าป่าของสาธุชนไปในพระอุโบสถ และพิธีสรงน้ำพระสงฆ์และผู้สูงอายุเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย

ในโอกาสนี้ครูอาสาร่วมกับนักเรียนสถาบันดนตรีไทยและโรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมารามร่วมกันจัดการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยขึ้นแสดงระหว่างพิธีตักบาตรและช่วงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้ร่วมงานได้รับชมอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงดนตรีไทย 7 เพลงได้แก่

 1. เพลงตาลีกีปัส
 2. เพลงหนูมาลี
 3. เพลงชวา
 4. เดี่ยวขิมหมู่ เพลงจีนขิมเล็ก
 5. เพลงแสนคำนึงออกเดี่ยวเครื่องดนตรี
 6. เดี่ยวระนาดทุ้มหมู่ เพลงจีนขิมใหญ่
 7. เพลงต้นวรเชษฐ์

 ฝึกซ้อมโดยนางสาวศศิษยนันท์ รัตนภพ (ครูลูกหมี)

 และการแสดงนาฏศิลป์ไทยจำนวน 4 รายการ ได้แก่

 1. สงกรานต์บ้านเรา
 2. โดดดิด่ง
 3. ฟ้อนแถบลาน
 4. ฟ้อนที

ฝึกซ้อมโดยนางสาวปรมาพร แสงสุธา (ครูขนม)

 อีกทั้งนางสาวสิรินญา พิบูลย์ศักดิ์กุล (ครูไอซ์) ยังได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในงานนี้ด้วย ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและสนุกสนาน