เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธาวาส คณะครูและนักเรียนได้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานต้อนรับ ท่านกงสุลใหญ่แห่งนครลอสแองเจลิส คุณต่อ ศรลัมพ์ และประธานทอดผ้าป่า กับการแสดงชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน และได้จัดเตรียมสถานที่ต่างๆ ต้อนรับพระสงฆ์ 28 รูป แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และบูทร้านอาหารต่าง ๆ