วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ และสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกาแห่งเมืองฟรีมอนท์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Asian Cultural Festival ณ Downtown Berkeley on Harold Way ประกอบไปด้วยการแสดงทั้งหมด 4 ชุดการแสดง ได้แก่

1.การบรรเลงดนตรีไทย

2.การแสดงชุดรำบายศรีสู่ขวัญ

3.การแสดงชุดฟ้อนเอิ้นขวัญ

4.การแสดงชุดสงกรานต์บ้านเรา

ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน มีกลุ่มคนหลายชนชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก