วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 ทางครูอาสาได้ช่วยทางวัดตระเตรียม จัดสถานที่ เตรียมความพร้อมสำหรับงานฉลองวัดครบรอบ 25 ปี วัดสุทธาวาสริเวอร์ไซด์ ซึ่งจะจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565 จะมีการจัดงานรวมกับงาน สวดอภิธรรม ของ อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา