วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะครูอาสาวัดนวมินทราชูทิศเป็นตัวแทนในงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ที่จัดเป็นครั้งที่ 31 ณ Tropical park เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริด้า  โดยสมาคมไทยในไมอามี่ร่วมกับวัดพุทธรังษี ไมอามี่ เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในชุมชนอาเซียน มีหลากหลายประเทศในแทบอาเซียนที่เข้าร่วม อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนิเซีย อินเดีย ลาว การร่วมเป็นตัวแทนในการแสดงในครั้งนี้ได้แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมผ่านการแสดงนาฏศิลป์ไทย ทั้ง 4 ภาค ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ความงามและเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในต่างแดน