วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา  17.00 น. วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนีย ได้จัดงานสวดพระอภิธรรมน้อมอุทิศถวายพระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโธ) อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส โดยมีคณะพระสงฆ์ คณะครูอาสาประจำการ และพุทธศาสนิกชนซานฟรานซิสโก เบย์แอเรีย เข้าร่วมน้อมถวายอาลัย