วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 วัดซานฟรานธัมมาราม ได้จัดงานวันมาฆบูชา มีพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ภายในงานได้มีการตักบาตร ถวายเพล ฟังเทศน์จากพระครูปลัด อานนฺทปญฺโญ และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล