น้อมถวายอาลัย พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.03 น. (ตามเวลาท้องถิ่น; Central Standard Time) ณ โรงพยาบาล Houston Methodist Willowbrook Hospital สิริอายุ 84 ปี 4 เดือน 11 วัน 53 พรรษา

โดยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ได้จัดพิธีสรงน้ำศพ พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโธ) อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส ณ Winford Funeral Home เวลา 14.00-16.00 น. โดยมีคณะพระสงฆ์วัดไทยในฮิวส์ตัน สมาคม Texas Buddhist Council คณะกรรมการวัดพุทธาวาส คณะครูอาสาประจำการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมน้อมถวายอาลัย

     

       ทั้งนี้ จะมีการสวดพระอภิธรรม พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโธ) อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส ณ วัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน เท็กซัส ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป