วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565  โดยมีพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ประธานสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรแก่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ คณะครูอาสาฯ และนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ได้จัดแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยประกอบกิจกรรมในงานนี้ด้วยจำนวน 8 ชุดการแสดง ได้แก่ ...

 

1.บรรเลงวงดนตรีอีสานเพลงจันทร์

2.ฟ้อนเอิ้นขวัญ

3.บรรเลงวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เพลงวัดพุทธานุสรณ์

4.บรรเลงวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เพลงลาวล่องน่าน สองชั้น

5.รำตารีกีปัส

6.บรรเลงวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เพลงลาวสมเด็จ สองชั้น

7.บรรเลงวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เพลงต้นวรเชษฐ์ สองชั้น

8.รำบายศรีสู่ขวัญ

ส่วนพิธีในช่วงบ่ายมีการฟังพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ และถวายผ้าป่าสามัคคี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19