วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณแสงจันทร์ สุภัณวงศ์ เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลคณะสงฆ์ มอบหมายให้ ครูศศิษยนันท์ รัตนภพ (ครูลูกหมี) ครูปรมาพร แสงสุธา (ครูขนม) ครูสิรินญา พิบูลย์ศักดิ์กุล (ครูไอซ์) ทำข้าวผัดกุ้ง สำหรับถวายเป็นภัตตาหารเพลให้คณะสงฆ์ทั้ง 9 รูป ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก ซึ่งในวันนี้ นอกจากคุณครูจะประกอบอาหารแล้ว คุณครูยังช่วยเหลือเจ้าภาพและคนที่มาถวายภัตตาหารพระ เตรียมอาหารมากมาย เนื่องจากตรงกับวัน Thanksgiving ตามธรรมเนียมของชาวอเมริกัน เป็นบรรยากาศที่คึกคักและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน