วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูอาสาประจำการวัดธัมมาราม ชิคาโก ประกอบด้วย น.ส.ปรมาพร แสงสุธา น.ส.สิรินญา พิบูลย์​ศักดิ์​กุล​ และน.ส.ศศิษยนันท์ รัตนภพ ได้รับเชิญจากอาจารย์กัญจนา เทพบริรักษ์ อาจารย์สอนรายวิชาภาษาไทย ณ Northern Illinois University ให้ไปสอนนักศึกษาต่างชาติที่เรียนวิชาภาษาไทยรำวงเพลงลอยกระทง เวลา 9:15-10:45 น. เพื่อขึ้นแสดงในงาน Southeast Asian Culture Fest ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021  คุณครูได้ใช้ความรู้ความสามารถเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจในภาษา และวัฒนธรรมของไทย อีกทั้งทำให้นาฏศิลป์ไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในต่างประเทศ ในการไปสอนครั้งนี้ครูทั้งสามนั้นได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสอนชาวต่างชาติอีกด้วย