เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูอาสา และกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมกันจัดกิจกรรม Halloween ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งครูอาสาทั้งสามคนได้รับมอบหมายให้ตกแต่งสถานที่ เตรียมอุปกรณ์การเล่น และออกแบบกิจกรรม โดยได้รับความมือจากพระภายในวัดและคุณลุงในการช่วยจัดเตรียมสถานที่เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บ้านผีสิง เก้าอี้ดนตรี เกมภาษาไทย เพ้นท์หน้า และเดินแฟชั่นโชว์ ถึงแม้จะผ่านช่วงเทศกาล Halloween มาแล้ว แต่เด็ก ๆ ยังคงให้ความร่วมมือและสนุกสนานกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก และเด็กๆยังได้รับขนมและของรางวัลมากมายติดมือกลับบ้านไปอีกด้วย