วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ครูศศิษยนันท์ รัตนภพ (ครูลูกหมี) ครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี วัดธัมมารามชิคาโก ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชำนิ ศรีพระราม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนอร์เธิร์นอิลลินอยส์ ให้เข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงาน ฉลองครบ 125 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์เธิร์นอิลลินอยส์ ซึ่งครูศศิษยนันท์ รัตนภพ รับหน้าที่บรรเลงฉิ่งประกอบการแสดงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น นอกจากการแสดงดนตรีแล้ว ครูปรมาพร แสงสุธา (ครูขนม) ครูสิรินญา พิบูลย์ศักดิ์กุล (ครูไอซ์) ยังช่วยนักแสดงท่านอื่น ๆ แต่งตัว นุ่งโจงกระเบนอีกด้วย ซึ่งในงานนี้ คุณครูทั้ง 3 คน ได้ประสบการณ์มากมาย ทั้งประสบการณ์การแสดงดนตรี ประสบการณ์ปฏิบัติทักษะการแต่งกายแบบไทย และได้เรียนรู้ดนตรีของวัฒนธรรมอื่น ๆ เนื่องจากการแสดงในวันนี้ มีดนตรีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น ดนตรีอินโดนีเซีย ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทย เป็นต้น นับว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อต่อยอดความรู้และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่การสอนของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม