วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะครูวัดพุทธานุสรณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะครูพร้อมกันจัดพานดอกไม้ถวายแด่พระปราโมทย์ ชัยวิเศษ (ตัวแทนพระพี่เลี้ยง) เพื่อกราบฝากตัวและแสดงความกตัญญูต่อพระทุกรูปในวัดพุทธานุสรณ์ จากนั้นตัวแทนนักเรียนกล่าวคำบูชาครูและนำพานดอกไม้ ดอกกุหลาบและช่อดอกไม้มอบให้แด่ครูทุกท่านเพื่อแสดงความกตัญญูและฝากตัวเป็นศิษย์ รวมทั้งขอให้มีปัญญาแตกฉาน เรียนสำเร็จตามประสงค์ทุกประการ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยพระ 1 รูป คณะครู 4 คน นักเรียนวันอาทิตย์ที่เรียนภาคเช้า จำนวน 15 คน และผู้ปกครอง