วันที่ 17 ตุลาคม 2564 วัดพุทธานุสรณ์จัดงานวันออกพรรษา วันปิยมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์สวดสดัปกรณ์ถวายแด่รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่9 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

เวลา 11.00 น.  วัดพุทธานุสรณ์, สมาคมไทยในแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ, สภาวัฒนธรรมไทยในแคลิฟอร์เนีย เมืองฟรีมอนท์, และกลุ่มแลกกาซี ออฟ เดอะ ไนน์ ถวายพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการนี้โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์จัดแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ โดยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นมาจัดแสดง คณะครูแต่งกลอนและอ่านกลอนถวายเนื่องในโอกาสนี้ด้วย

หลังจากนั้น สาธุชนร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

เวลา 13.00 น. สาธุชนร่วมฟังธรรมเทศนา พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการพัฒนาวัดเฟส 2

งานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้มีจิตศรัทธา ผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนมาก ขณะเดียวกันทางวัดได้มีมาตรการให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยและติดตั้งเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19