วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เวลาท้องถิ่น คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี วัดธัมมารามชิคาโก ได้แก่ นางสาวปรมาพร แสงสุธา (ครูขนม) นางสาวสิรินญา พิบูลย์ศักดิ์กุล (ครูไอซ์) และนางสาวศศิษยนันท์ รัตนภพ (ครูลูกหมี) พร้อมกับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เข้าร่วมเดินขบวนในนามตัวแทนของประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันโคลัมบัสของสหรัฐอเมริกา ณ ดาวน์ทาวน์เมืองชิคาโก โดยในขบวนประกอบไปด้วย การแห่กลองยาว การรำหน้ากลองยาว และการรำประกอบเพลง จากความร่วมมือและความตั้งใจเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของคณะครูอาสา เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ทำให้การเดินขบวนประสบความเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี