เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00น.- 20.00น. เวลาท้องถิ่น นางสาวศศิษยนันท์ รัตนภพ (ครูลูกหมี)  ครูอาสาประจำการ 1 ปี วัดธัมมารามชิคาโก เข้าร่วมแสดงดนตรีไทย ในงาน The Story Of Ram จัดโดย โรงเรียนสอนการแสดง Mandala South Performing Arts ณ Naper Settlement Museum (พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง)

โดยนางสาวศศิษยนันท์ รัตนภพ (ครูลูกหมี) ได้รับมอบหมายเป็นผู้บรรเลงซออู้ วงเครื่องสาย บรรเลงเพลงลาวดวงเดือน เพลงลาวดวงดอกไม้ และตีโปงลางเพลงเต้ยโขง นับว่าเป็นงานแสดงที่ได้ทั้งประสบการณ์และความรู้ เนื่องจากภายในงาน มีการแสดงจากชาติอื่นร่วมด้วย ทำให้ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักแสดงจากประเทศต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบกับ นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย ดำรงตำแหน่งรองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก อีกด้วย