โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยคณะครูอาสาได้รับมอบหมายให้จัดทำพานสำหรับไหว้ครู ในวันจัดกิจกรรม เด็กๆ ทุกคนน่ารักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี