วันอาทิตย์ที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ และ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ Boston Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่และวันปัจฉิมนิเทศเพื่อเป็นการอำลาให้กับครูอาสา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหมาวิทยาลัย รุ่นที่ 36

     ภายในงานสำหรับช่วงเช้าได้มีการบรรเลงดนตรีของครูและนักเรียน ฟังเทศน์เนื่องในวันแม่ พิธีรับมอบประกาศณียบัตรสำหรับครูอาสาทั้ง 3 ท่านและนักเรียน โดยมีพระภาวนาวชิรวิเทศ สป.วิ. เจ้าอาวาสวัดนวมินทรราชูทิศเป็นผู้มอบ และให้ครูอาสาทั้ง 3 ท่านได้กล่าวคำอำลา หลังจากนั้นมีการทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลร่วมกัน ในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมวันแม่เพื่อให้นักเรียนได้นำพวงมาลัยมากราบไหว้คุณแม่และร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนม

     ตลอดระยะเวลา 2 ปีครูอาสารุ่น 36 ที่ประจำการอยู่วัดนวมินทรราชูทิศ ครูอาสาทั้ง 3 ท่านรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้รับมอบหมายให้มาหน้าที่ตรงนี้และวันนี้ครูอาสาทั้ง 3 ท่านได้ทำภาระกิจครูอาสาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณโครงการครูสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรกรณ์มหาวิทยาลัย