วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ครูอาสาประจำการวัดพุทธดัลลัส มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เดินทางกลับประเทศไทยอย่างการ โดยกราบลาพระราชกิตติวิมล พระครูใหญ่โรงเรียนวัดพุทธดัลลัส ได้มอบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก และปัจฉิมโอวาทแก่คุณครูทั้งสองในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งประธานผู้ปกครอง คุณ Tammy Prahl และชาวไทยในดัลลัสได้มาส่ง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดัลลัสฟอร์ทเวิร์ท โดยคุณครูธนัฐพงศ์ ชื่นสุวรรณ และคุณครูพงศกร สุวรรณ เดินโดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบิน  QR730 และ QR830 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา รัฐการ์ต้า ถึงประเทศ ไทยเวลา 7.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  หลังจากนั้นคณะครูอาสาได้ทำการกักตัว 14 วันตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรม The Palazzo รัชดาภิเษก ซอยเนียมอุทิศ เขตดินแดง กรุงเทพฯ