วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะครูอาสาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2019-2020 ซึ่งได้อาสามาทำหน้าที่สอนที่วัดพุทธศาสนาวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีม้อนต์ CA ครบ 1 ปี ซึ่งเป็นปีที่ต้องเปลี่ยนวิธีการสอนเด็กๆ ทางออนไลน์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยสาเหตุของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่คณะครูได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม เป็นที่น่าชื่นชมมาก คุณทวีย์ ปิณฑะแพทย์ ในนามครูใหญ่ และพระครูอนันต์ สิริคุตฺโต ได้เป็นตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน ส่งคณะครูกลับสู่เมืองไทยด้วยความปลอดภัย