ครูอาสาสมัครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2562-2563 นายธนบัตร เอี่ยมสอาด (ครูเจ) ครูสอนนาฎศิลปรำไทย และนายชาคริสต์ กาทอง (ครูแก๊ง) ครูสอนดนตรีไทย เสร็จสิ้นการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย กราบลาพระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ จะเดินทางกลับประเทศไทย โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวไทยในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Asiana Airlines โดยมีพี่น้องชาวไทยที่เดินทางมาขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ.เคนเนดี้ นครนิวยอร์ก

 

ภาพข่าวจาก เดลินิวส์ --- อ่านเพิ่มเติมได้ที่   https://www.dailynews.co.th/article/783321