ในช่วงแรกที่มีการเริ่มระบาด ครูได้ใช้วิธีการอัดคลิปวิดีโอการสอนพร้อมแนบเอกสารให้ผู้ปกครองทางอีเมลค่ะ แต่ในช่วงหลังหลังจากปรับตัวได้แล้วลองศึกษาวิธีการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆ ก็ได้ปรับการสอนโดยใช้ แอปพลิเคชั่น ZOOM ควบคู่กับ เว็บบราวเซอร์ Nearpod.com โดยในเว็บสามารถออกแบบรูปแบบการเรียนทางออนไลน์และมีกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากกลายมากๆ เลยค่ะ

ตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจจาก Nearpod.com

  1. draw it - อันนี้จะเป็นเหมือนกระดานที่ครูมีโจทย์/หัวข้อให้เด็กได้ใช้เขียนค่ะ ประยุกต์ใช้กับการฝึกเขียนพยัญชนะ หรือต่อเติมคำได้ดีมากๆ เลยค่ะ
  2. time to climb- เป็นควิซคล้าย kahoot แต่มีการเลือก characters และธีมก่อนเล่น เด็กๆ ค่อนข้างชอบค่ะ
  3. collaborate – บอร์ดให้เด็กๆ ได้แชร์ความคิด สามารถพิมพ์/ใส่รูปได้ค่ะ
  4. fied trip – พาเด็กๆไปทัศนศึกษาแบบ 360° อันนี้เด็กค่อนข้างตื่นเต้นและชอบเช่นกันค่ะ ใช้ตอนสอนเรื่องประเทศไทย6 ภาค เด็กชอบมาก

ทั้งนี้กิจกรรมทุกอย่างที่ทำใน Nearpod.com มีการบันทึกรายงานและครูก็สามารถบันทึกหรือพิมพ์ออกมาดูพัฒนาการของเด็ก และสามารถส่งเป็นบทเรียนออนไลน์ย้อนหลังให้เด็กๆ ทบทวนได้ด้วยค่ะ

และตอนนี้โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ก็ได้ดำเนินการสอนในช่วงภาคฤดูร้อนด้วยและจะปิดภาคเรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม ขอบคุณค่ะ

 

รายงานโดย ครูปิ่นปินัทธ์ สุขเกษม