เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะครูอาสาฯ และวัดไทยลอสแองเจลิสได้ร่วมกันจัดทำ “ตู้แบ่งปัน” (ได้รับบริจาคตู้จากคุณคิด ฉัตรประภาชัย) เพื่อแบ่งปันอาหารและสิ่งของให้ผู้ที่ต้องการ หลังจากนั้น คณะครูอาสาฯ วัดไทยลอสแองเจลิส ได้ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอัฐมีบูชา โดยใช้วิถี NEW NORMAL เดินเวียนเทียนห่างกัน 1.5 เมตร เพื่อรักษาระยะห่างตามนโยบายของรัฐ