วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะครูอาสาฯ วัดไทยลอสแองเจลิสได้ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์สายไฟรถที่ชำรุด เพื่อบำรุงซ่อมแซมและยืดระยะการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้น