วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พระเดชพระคุณ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบหมายให้คณะสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ บอสตัน สหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะจิตอาสา คุณเกศินี แบล๊ค คุณกัญญารัตน์ สุวรรณฉิม คุณยุพา คงสุข คุณสัญญา เวชภักดิ์ คุณนิกกี้ อินทวงศา Mrs. NaN Tam มอบข้าวกล่อง จำนวน 110 กล่อง หน้ากากผ้าอนามัย 400 ชิ้น ให้พยาบาลและผู้ป่วยโรงพยาบาล Morton Hospital เมือง Taunton MA