คณะครูอาสาวัดธัมมาราม ชิคาโก ได้รับหน้ากากผ้าจากผู้ปกครอง คุณป้าที่ช่วยกันเย็บและส่งต่อมาให้คณะครูแพ็คให้เรียบร้อยเพื่อส่งต่อให้กับบุคคลในชิคาโกที่ต้องการใช้งาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากกงสุลใหญ่ นครชิคาโกมารับไปแจกจ่าย โดยขณะนี้แพ็คได้ประมาณ 250 ชิ้น