คณะครูวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ ร่วมกันจัดถุงน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยโควิดในเขตเบย์แอเรีย และเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงได้มากขึ้นถุงน้ำใจของทางวัด ได้มีการจัดส่งกระจายไปบางร้านอาหารภายในเมืองซานฟรานซิสโก